Barnskötare, Elevassistent bas

”Barn är ett folk och de bor i ett främmande land … ” - Beppe Wolgers

Om du fascineras av barns oändliga fantasi och vill lära dig att förstå hur de tänker, så är det här utbildningen för dig.

I den här grundläggande utbildningen får du lära dig om barns lärande och växande.

Följande kurser ingår i utbildningen:

  • Hälsopedagogik (HALHAL0)
  • Kommunikation (PEDKOU0)
  • Lärande och utveckling (PEDLÄR0)
  • Människors miljöer (PEDMÄI0)
  • Pedagogiska teorier&praktiker (PEDPED0)
  • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0)
  • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)
  • Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0)
  • Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0)

Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare på förskola och familjedaghem, eller som elevassistent inom skol- och fritidsverksamhet. Vi följer redan nu den nationella utbildning som Skolverket har tagit fram, vilket ger dig goda förutsättningar på arbetsmarknaden.

Hos oss får du en god utbildning med speciellt fokus på ett etiskt förhållningssätt både till individen och till gruppen. Det kommer du att märka redan på vårt förhållningssätt gentemot varandra på skolan.

Som del av utbildning ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Studerar du hos oss finns det möjlighet att läsa kurserna antingen dagtid, kvällstid eller på distans.

Utbildningen finns tillgänglig både på heltid och på halvtid för dig som inte kan studera varje dag.

Paketet går också att läsa samtidigt som du läser grundläggande svenska. Hos oss finns modersmålsstödjare och behöriga lärare med lång erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråk kombinerad med yrkesutbildning.

Länkar

Utbildningsinformation - Barnskötare